مطالب مرتبط با کلید واژه

میزان سبوس گیری


توسط معاونت غذا و دارو اراک صورت گرفت؛

روند کاهش درصد سبوس گیری آردهای ویژه نانوایی تولیدی در استان مرکزی در ۶ ماهه اول سال ۹۸

ارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت:با پایش انجام شده و تحلیل نتایج آزمونهای کنترل کیفی، میزان سبوس گیری در نمونه های آرد ، روند رو به کاهشی را نشان می دهد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

هماهنگی با کارخانجات آرد استان و اعضاء کارگروه گندم ،آرد و نان استان

جلسه هماهنگی جهت درصد سبوس گیری آرد های تولیدی استان و بررسی راهکار های بهبود کیفیت آرد و نان استان با حضور معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ادامه مطلب
با پیگیری های معاونت غذا و دارو اراک صورت گرفت؛

تولید نان سنگک با آرد ۷ درصد سبوس‌گیری شده،نان لواش با آرد ۱۲ درصد و نان بربری با آرد ۱۸ درصد سبوس گیری شده در اراک اجباری شد.

بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی در راستای پیگیریهای مکرر و مستمر معاونت غذا و دارو، مقرر گردیده همه واحدهای سنگک‌پز ملزم به تولید نان با آرد ۷ درصد سبوس‌گیری شده و نانوایی های لواش و تافتون موظف به استفاده از آرد ۱۲ درصد سبوس گیری شده و نانواییهای بربری ملزم به استفاده از آرد ۱۸ درصد سبوس گیری شده می باشند و کارخانجات تولید آرد استان نیز موظف به تولید آردهای خبازی به شرح مذکور می باشند که این امر هم اکنون در حال اجراست.             

ادامه مطلب