مطالب مرتبط با کلید واژه

کارخانجات آرد


توسط معاونت غذا و دارو اراک صورت،

بازدید مشترک از کارخانجات آرد شهر اراک

در راستای ارزیابی و درجه بندی کارخانجات آرد استان، گشت مشترکی توسط کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو با حضور نمایندگان اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان- اداره کل استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی صورت گرفت.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

هماهنگی با کارخانجات آرد استان و اعضاء کارگروه گندم ،آرد و نان استان

جلسه هماهنگی جهت درصد سبوس گیری آرد های تولیدی استان و بررسی راهکار های بهبود کیفیت آرد و نان استان با حضور معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ادامه مطلب