مطالب مرتبط با کلید واژه

ستاد توزیع دارو


رصد توزیع دارو‌ از سامانه تی تک گالری

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: عملکرد شرکت های پخش دارویی و داروخانه ها در زمینه توزیع و عرضه داروهای وارداتی و کمیاب از طریق سامانه تیتک، رصد می شود.

ادامه مطلب

تشکیل ستاد ویژه تامین و توزیع دارو گالری

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: ستاد ویژه تامین و توزیع دارو در استان با هدف بررسی شیوه توزیع انواع دارو و ارتقا کیفیت ارائه خدمات دارویی تشکیل شده است.

ادامه مطلب

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو در سال ۱۴۰۱ گالری

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر ناظری مدیر اداره دارو و مهندس جیرایی مدیر مالی دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب

ششمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو گالری

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد؛

چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛

وبینار سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب
به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد؛

وبینار پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

هشتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو گالری

هشتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

هفتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو گالری

هفتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

ششمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو گالری

ششمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو گالری

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

دومین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان و نیز تدارکات لازم در ایام تعطیلات نوروز با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
معاونت غذا و دارو اراک؛

برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان و نیز تدارکات لازم در ایام تعطیلات نوروز با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری هفتمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذب سهمیه های استانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری ششمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذب سهمیه های استانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذب سهمیه های استانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذب سهمیه های استانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
برگزاری سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

برگزاری سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری

ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در خصوص تهیه دارو و جذب سهمیه های استانی تشکیل شد.

ادامه مطلب