فرم نظر سنجی کتابخانه دانشکده

فرم نظر سنجی کتابخانه دانشکده
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • وضعیت شغلی*فقط یکی انتخاب کنید
  هئیت علمی
  دانشجو
  3
 • رضایت از عملکرد کتابخانه*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • رضایت از اطلاعات سایت کتابخانه*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • رضایت از ساعت کاری کتابخانه*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  7