معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۰۱۰
Jane

دکتر محبوبه خورسندی

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

مدرک تحصیلی :Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک: dr.khorsandi@arakmu.ac.ir

John

دکتر محمد جواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :Ph.D بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

پست الکترونیک: 

Jane

دکتر امیر الماسی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیک: amiralmasi2007@gmail.com

Jane

خانم تهمینه کریمزائی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :276

Jane

خانم فاطمه صفری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :276

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹