معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۴۰۵
Jane

دکتر محبوبه خورسندی

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

مدرک تحصیلی :Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

پست الکترونیک: dr.khorsandi@arakmu.ac.ir

John

دکتر محمد جواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :Ph.D بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288                               

Jane

دکتر امیر الماسی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086     

شماره داخلی:280

پست الکترونیک: amiralmasi2007@gmail.com 

Jane

خانم فاطمه صفری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :276

کلید واژه ها: دکتر امیر الماسی دکتر محمد جواد قنادزاده دکتر محبوبه خورسندی تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۹