معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

 

معرفی دانشکده :

 دانشکده بهداشت در سال 1389  با تفکیک  رشته های کاردانی بهداشت مبارزه با بیماریها ، بهداشت خانواده ،بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از دانشکده پیراپزشکی تشکیل شد و بطور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 رشته های  بهداشت مبارزه با بیماریها  و  بهداشت خانواده در مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی تبدیل گردید . و همزمان در همان نیمسال کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ،کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی و کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای نیز به دیگر رشته های این دانشکده افزوده شد.

رشته های کارشناسی دانشکده بهداشت اراک:

کارشناسی تغذیه 

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته های کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت اراک:

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

مدیر تحصیلات تکمیلی
رشته :Ph.D اپیدمیولوژی
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :
آدرس cv1
آدرس cv2
مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv2

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 

شماره تماس :33672024-086   

شماره داخلی :288

آدرس cv

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 شماره تماس :33662024-086   

 شماره داخلی :274

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 شماره تماس :33662024-086   

 شماره داخلی :274

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۵۴