مسئول EDO

تعداد بازدید:۱۰۷۲

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد جعفری

سمت: مسئول EDO دانشکده بهداشت

تحصیلات:دکترای تخصصی (PhD) علوم تغذیه

پست الکترونیک: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

شماره تماس: 33684615-086

شماره داخلی :298

Avatar

شرح وظایف

  • برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی
  • ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  • ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
  • بررسی و بروز رسانی طرح درس اساتید دانشکده

کلید واژه ها: واحد EDO مسئول دکتر حامد جعفری دانشکده بهداشت گروه تغذیه

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۹