مسئول EDO

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم دکتر راحله سلطانی

سمت: مسئول EDO دانشکده بهداشت

تحصیلات:دکترای تخصصی (PhD) / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

داخلی:293

Avatar

شرح وظایف

  • برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی
  • ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  • ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
  • بررسی و بروز رسانی طرح درس اساتید دانشکده
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۹۶