مدیر گروه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر محبوبه خورسندی

سمت: مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدرک تحصیلی : Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تلفن تماس:

Avatar

شرح وظایف

  •  

برنامه هفتگی

ایام هفته 8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه مشاوره دانشجویی کمیته امر به معروف مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی
یکشنبه کلاس کلاس کمیته اخلاق کمیته اخلاق
دوشنبه دفتر مجله کمیسیون موارد خاص شورای آموزشی شورای پژوهشی
سه شنبه کلاس کلاس کلاس مشاوره
چهارشنبه شورای آموزشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی

 

چارت درسی آموزش بهداشت (ورودی قبل 97 )

 

چارت درسی آموزش بهداشت (ورودی  97 به بعد )

برنامه هفتگی آموزش بهداشت (ورودی 96 )

 

برنامه هفتگی آموزش بهداشت (ورودی 97 )

آئین نامه گروه آموزش بهداشت (ورودی قبل 97 )

 

آئین نامه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (ورودی 97 )

 

گزارش پیشرفت کار 

گزارش سمینار سه ماهه

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

فرم صورتجلسه تخصصی گروه (دفاع پروپوزال )

اعلان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

فرم اظهار آمادگی دفاع نهایی از پایان نامه

مجوز برگزاری دفاع نهایی از پایان نامه

فرم آیین نامه بهره برداری از پایان نامه

فرم اظهار نامه دانشجو

فرم حق مالکیت

فرم مجوز صحافی پایا نامه

راهنمای پژوهشی پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

راهنمای سامانه پژوهان 

 

لینک سامانه پژوهان

راهنمای ایران داک

 

لینک سامانه ایران داک

راهنمای کارآزمایی بالینی (irct)

 

لینک سامانه (irct)

فرم مقالات

 

فرم انصراف از مقاله

مراحل تصویب پروپوزال

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

مراحل تسویه حساب دانشجویان

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۴۷