اعضای شورای EDO

تعداد بازدید:۷۱
John

دکتر سید حامد میرحسینی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :292

پست الکترونیک : hmirhossaini@gmail.com

John

دکتر محسن شمسی

مدرک تحصیلی : Ph.D  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

John

دکتر علی کولیوند

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :08633686443 

شماره داخلی: 274

پست الکترونیک: alikoulivand@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر نسرین روزبهانی

مدرک تحصیلی :Ph.D  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: roozbahani@arakmu.ac.ir

John

دکتر راحله سلطانی

مدرک تحصیلی :Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: shadi8685@gamil.com

Jane

دکتر حامد جعفری

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیکی: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر سعید امینی

مدرک تحصیلی :Ph.D مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک : saeed.amini536@gmail.com

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزش واحد EDO اعضای شورا دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹