اعضای شورای EDO

تعداد بازدید:۸۱۵
John

دکتر سید حامد میرحسینی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :292

پست الکترونیک : hmirhossaini@gmail.com

John

دکتر محسن شمسی

مدرک تحصیلی : Ph.D  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

John

دکتر علی کولیوند

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :08633686443 

شماره داخلی: 274

پست الکترونیک: alikoulivand@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر نسرین روزبهانی

مدرک تحصیلی :Ph.D  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: roozbahani@arakmu.ac.ir

John

دکتر راحله سلطانی

مدرک تحصیلی :Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: shadi8685@gamil.com

Jane

دکتر حامد جعفری

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیکی: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر سعید امینی

مدرک تحصیلی :Ph.D مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک : saeed.amini536@gmail.com

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزش واحد EDO اعضای شورا دانشکده بهداشت دکتر علی کولیوند دکتر محسن شمسی دکتر سید حامد میرحسینی دکتر حامد جعفری دکتر راحله سلطانی دکتر نسرین روزبهانی دکتر سعید امینی

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹