ریاست دانشکده بهداشت

                         

   نام و  نام خانوادگی :  خانم دکتر محبوبه خورسندی

   آدرس محل کار:   دانشکده بهداشت : اراک ، کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی

   آدرس پست الکترونیکی : khorsandi@arakmu.ac.ir   

   تلفکس و تلفن تماس : 33686443-086    تلفن غیرمستقیم: 8-33662024   داخلی:274

 

      سوابق مدیریتی دکتر محبوبه خورسندی 

 • سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی ( مرتبط با آموزش و تحقیقات )
 • ریاست دانشکده بهداشت (سمت فعلی)    
 •  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (سمت قبلی)
 • مسئول گروه دانشکده پرستاری مامایی
 • مدیر گروه دانشکده پرستاری مامایی
 • معا ونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
 • رئیس دانشکده دانشکده پرستاری مامایی
 • سردبیر مجله صابرین دانشکده پرستاری مامایی
 • نماینده دانشگاه ، جهت تکمیل بانک اطلاعات تحقیقات بهداشت باوری دانشکده پرستاری مامایی
 • استاد راهنما و مشاور دانشجویان شاهد دانشکده پرستاری مامایی
 • رئیس همایش سراسری خطرات شغلی در پرسنل درمانی دانشکده پرستاری مامایی
 • دبیر کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه
 • عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
 • کمیته کشوری تنظیم خانواده
 •  کمیته کشوری آموزش بهداشت
 • عضو کمیسیون علمی مامایی کشوری
 • عضویت در کمیته ها و شورا های آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
 • آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 • کمیته علمی و اجرایی همایش پیشگیری و نوتوانی در سرطان  زنان دانشکده پرستاری مامایی
 • کمیته علمی و اجرایی همایش مایع درمانی و سلامت در خانواده دانشکده پرستاری مامایی
 • شورای تحریریه دانشگاه علوم پزشکی
 • شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 • کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی
 • شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی

   

   شرح وظایف ریاست دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد
 • استعدادهای تحصیلی
 •  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده
 •  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده یا آموزشکده
 •  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده
 •  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده
 •  نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده یا آموزشکده
 •  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 •  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۵۱