ریاست دانشکده بهداشت

تعداد بازدید:۴۰۹۶

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کولیوند

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: alikoulivand@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633686443 

آدرس : اراک ، کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

Avatar

سوابق اجرایی

 • رئیس دفتر ارتباطات با صنعت دانشگاه
 • رئیس دانشکده دندانپزشکی

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد
 • استعدادهای تحصیلی
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده یا آموزشکده
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده
 • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده یا آموزشکده
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان

کلید واژه ها: ریاست دکتر کولیوند وظایف

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹