ریاست دانشکده بهداشت

تعداد بازدید:۴۷۳۳
  

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کولیوند

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: alikoulivand@arakmu.ac.ir , akulivand@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08633686443 

آدرس : اراک ، کوی گلستان ، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

دانلود cv

Avatar

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1391 تاکنون
 •  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1388-1386
 • رئیس دفتر ارتباطات با صنعت دانشگاه
 • رئیس دانشکده دندانپزشکی

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد
 • استعدادهای تحصیلی
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده یا آموزشکده
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده
 • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده یا آموزشکده
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان

کلید واژه ها: ریاست دکتر علی کولیوند رزومه دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۹