مدیر گروه اپیدمیولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمت اله مرادزاده

سمت: مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی : Ph.D اپیدمیولوژی

تلفن تماس:

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۲۵