مدیر گروه اپیدمیولوژی

تعداد بازدید:۲۹۴۹

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمت اله مرادزاده

سمت: مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی : Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک: 

moradzadehr@yahoo.com

ایمیل آکادمیک: 

moradzadehr@arakmu.ac.ir

 

Avatar

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: دکتر رحمت اله مراده زاده

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹