مدیر گروه اپیدمیولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمت اله مرادزاده

سمت: مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی : Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۶۶۵