کارشناسان EDO

Jane

جناب آقای دکتر سیدحامد میرحسینی

مسئول اساتید مشاور

مدرک تحصیلی :PhD / مهندسی بهداشت محیط

شماره تما086-33662024س :

شماره داخلی :292

Mike

سرکار خانم مژگان جدیدی

کارشناسEDO دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس :086-33662024

شماره تماس داخلی :275

کلید واژه ها: EDOدانشکده بهداشت اراککارشناسان واحد EDO

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۴