مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تعداد بازدید:۳۶۰۶

نام و نام خانوادگی: دکتر محبوبه خورسندی

سمت: مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدرک تحصیلی : Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 33684615 -086

شماره داخلی:  298

پست الکترونیک: dr.khorsandi@arakmu.ac.ir

Avatar

شرح وظایف

 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و اعلام به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه
 • نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
 • تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
 • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به معاونت پژوهشی دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و اعلام نظر در خصوص ارتقای عمودی و افقی اعضای گروه
 • نظارت برحسن اجرای برنامه آموزش و پژوهشی دانشجویان طبق مقررات
 • تشکیل جلسه جهت تعیین عناوین پایان نامه ها ،دفاع از پروپوزالهای دانشجویان ارشد و تعیین داوران جهت جلسه دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص دانشجویان انتقالی ، مهمان، افت تحصیلی ......... با مشورت اعضای گروه
 • اعلام نظر در خصوص نیاز نیروی انسانی ( کارشناس گروه ، عضو هیات علمی مورد نیاز) با مشورت اعضای گروه

برنامه هفتگی

ایام هفته 8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه مشاوره دانشجویی کمیته امر به معروف مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی
یکشنبه کلاس کلاس کمیته اخلاق کمیته اخلاق
دوشنبه دفتر مجله کمیسیون موارد خاص شورای آموزشی شورای پژوهشی
سه شنبه کلاس کلاس کلاس مشاوره
چهارشنبه شورای آموزشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی

 

چارت درسی آموزش بهداشت (ورودی قبل 97 )

چارت درسی آموزش بهداشت (ورودی  97 به بعد )

برنامه هفتگی آموزش بهداشت (ورودی 96 )

برنامه هفتگی آموزش بهداشت (ورودی 97 )

آئین نامه گروه آموزش بهداشت (ورودی قبل 97 )

آئین نامه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (ورودی 97 )

گزارش پیشرفت کار 

گزارش سمینار سه ماهه

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

فرم صورتجلسه تخصصی گروه (دفاع پروپوزال )

اعلان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

فرم اظهار آمادگی دفاع نهایی از پایان نامه

مجوز برگزاری دفاع نهایی از پایان نامه

فرم آیین نامه بهره برداری از پایان نامه

فرم اظهار نامه دانشجو

فرم حق مالکیت

فرم مجوز صحافی پایا نامه

راهنمای پژوهشی پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

لینک سامانه پژوهان

راهنمای ایران داک

لینک سامانه ایران داک

راهنمای کارآزمایی بالینی (irct)

لینک سامانه (irct)

فرم مقالات

فرم انصراف از مقاله

مراحل تصویب پروپوزال

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

مراحل تسویه حساب دانشجویان

فرم ترجمان دانش

فرم طرح تحقیقاتی

 

کلید واژه ها: دکتر محبوبه خورسندی دانشکده بهداشت مدیر گروه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹