آموزش تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۲۰۵۳
 
Mike

سرکار خانم فاطمه صفری

کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار 

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :274

Jane

دکتر امیر الماسی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی : 280

کلید واژه ها: آموزش تحصیلات تکمیلی دکتر الماسی فاطمه صفری تهمینه کریم زایی دانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹