آموزش تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۶۷۹
Jane

سرکار خانم تهمینه کریمزایی

کارشناس گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدرک : فوق لیسانس آموزش بهداشت

شماره تماس :33662024-086

شماره داخلی :274

Mike

سرکار خانم فاطمه صفری

کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار 

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :274

Jane

دکتر امیر الماسی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی : 280

کلید واژه ها: آموزش تحصیلات تکمیلی دکتر الماسی فاطمه صفری تهمینه کریم زایی دانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸