آموزش تحصیلات تکمیلی

 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت : دکتر محبوبه خورسندی

 مدرک تحصیلی : Ph.D آموزش بهداشت 

 شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

  شماره داخلی :274

 کارشناس گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : مهندس فاطمه صفری

 مدرک تحصیلی فعلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

  شماره داخلی :274

کارشناس گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : تهمینه کریمزایی

 مدرک تحصیلی فعلی : فوق لیسانس آموزش بهداشت

 شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

  شماره داخلی :274

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۲۲