اساتید هیئت علمی گروه تغذیه

 مدیر گروه تغذیه : دکتر فاطمه عزیزی سلیمان
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2
 دکتر فرهاد وحید
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۴۴