مسوول کمیته اعتبار بخشی EDO

تعداد بازدید:۵۱

دکتر سعید امینی

مدرک تحصیلی :Ph.D مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک : saeed.amini536@gmail.com

 

کلید واژه ها: دکتر سعید امینی

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹