روابط عمومی

مهندس فاطمه صفری

کارشناس روابط عمومی دانشکده بهداشت

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناس بسته اخلاق

مسئول دفتر ریاست

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۷۴