اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۱۹۷۹
Jane

دکتر نسرین روزبهانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی : PhD / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک:  roozbahani@arakmu.ac.ir

John

دکتر محسن شمسی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :270

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر محبوبه خورسندی

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک: dr.khorsandi@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر راحله سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹