مسئول آموزش

مسئول آموزش دانشکده بهداشت : خانم فاطمه محبیان 

     مدرک: کارشناسی بهداشت عمومی

      تلفن تماس:  33687645- 086            داخلی: 289

       EMAl: fatemehmohebian578@yahoo.com    

 

شرح وظایف مسئول آموزش

 •  همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی در امور ثبت نام دانشجویان و امور سمعی و بصری
 •  نظارت بر  اداره امور کلاس ها
 • فارغ التحصیلی دانشجویان
 • مکاتبه در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان
 •  تهیه لیست و انجام امور رفاهی ( وام تحصیلی ، وام ضروری ، خوابگاهها ) به امور دانشجویی
 • همکاری در تفکیک لیست دروس و ارسال آنان به بخشها ومسئولین گروهها
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 •  معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی
 • شرکت در جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان سال آخر
 • آمار گیری برای واحدهای درخواستی
 • همکاری در مصاحبه دانشجویان جدید الورود
 •  سخنرانی در جلسه معارفه دانشجویان درخصوص قوانین و مقررات آموزشی
 • بررسی و اعلام معدل دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه
 •  همکاری در تحویل کارتهای دانشجویی ، چک لیست ، کارنامه به دانشجویان
 • تعیین دانشجویان رتبه اول تا سوم جهت شرکت در جشن دانش و پویش و جشن فارغ التحصیلی
 •  همکاری در حضور و غیاب امتحانات پایان ترم
 • همکاری در وارد کردن نمرات در کامپیوتر ،
 •  ارسال اسامی دانشجویان کارآموز به بخش ها
 •  اعلام نمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدا"
 •  اخطاریه دانشجویان در خصوص مشروطی و غیبت در کلاسهای درس

  

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۲۵