دفتر ریاست دانشکده بهداشت

سرکار خانم مهندس فاطمه صفری

مدرک تحصیلی فعلی : لیسانس کامپیوتر

 مسئول دفتر ریاست دانشکده بهداشت

  تلفن تماس مستقیم :33684615                      تلفکس :33686443                             داخلی 274

شرح وظایف دفتر ریاست

1- دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر مدیریت

2- تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مدیریت

3- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

4- پیگیری نامه های ارجاعی مدیر

5- ارسال نامه های حوزه مدیریت از طریق نمابر

6- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۹۰