دفتر ریاست دانشکده بهداشت

  تهمینه کریمزائی

مدرک تحصیلی فعلی : فوق لیسانس آموزش بهداشت

 مسئول دفتر ریاست دانشکده بهداشت

  تلفن تماس مستقیم :33684615                      تلفکس :33686443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف دفتر ریاست

1- دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر مدیریت

2- تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مدیریت

3- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

4- پیگیری نامه های ارجاعی مدیر

5- ارسال نامه های حوزه مدیریت از طریق نمابر

6- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۷۰