مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

     

  مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر محمدجواد قنادزاده

  مدرک تحصیلی : Ph.D بهداشت محیط 

  برنامه هفتگی 

چارت درسی مهندسی بهداشت محیط (پیوسته )

 

چارت درسی مهندسی بهداشت محیط (ناپیوسته ) 

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ورودی 98

برنامه درسی رشته بهداشت محیط (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به تفکیک ورودی های هر نیمسال)

سامانه طرح درس اساتید

فرم خام طرح درس

اهداف آموزشی رشته بهداشت محیط

 تربیت نیروی انسانی آگاه و متخصص در زمینه متعدد و متنوع بهداشت محیط هدف اصلی و سرلوحه فعالیت این گروه بوده است و همچنین تربیت نیروهایی که بتواند به طور علمی و صحیح در رفع مشکلات زیست محیطی جامعه فعالیت نمایند .

امکانات وتجهیزات آزمایشگاه بهداشت محیط   

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۱۷۶