اهداف دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۵۸

هدف کلی
ارتقای سطح علمی و توسعه آموزش دانشکده

اهداف عینی
1- توجه ویژه به دو بحث آموزش مجازی و آلاینده ها و انجام اقدامات فوری در این زمینه در سال 1399
2- توجه ویژه به بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش
3- حضور دانشجویان و نقش مشورتی آن ها در قالب کمیته دانشجویی
4- توجه ویژه به بحث توانمند سازی اعضای هیئت علمی 
5- بررسی نحوه ارائه و برگزاری مباحث کار آفرینی در قالب واحد درسی در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
6- برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فناوری و کار آفرینی و تشویق اعضای هیئت علمی و دانشجویان در جهت حرکت در این زمینه
7- لزوم توجه به آینده نگاری در حوزه علوم پزشکی و آشنایی اعضای هیئت علمی با این مبحث
8- تشکیل کمیته آموزش مجازی و اتاق فکر در این زمینه به جهت اهمیت آموزش مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا
9- تهیه بسته های آموزشی در جهت افزایش اطلاعات و توانمند سازی اعضای هیئت علمی
10- فعالسازی کمیته های دفتر توسعه آموزش در قالب 5 کمیته اعتبار بخشی، آموزش مجازی، برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی آزمون، پژوهش در آموزش و توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کمیته دانشجویی
 

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت واحد EDO

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹