مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۳۰۶

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی اصغری

سمت: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

مدرک تحصیلی: PhD / مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :290

پست الکترونیک: Asghari@arakmu.ac.ir

Avatar

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: دکتر مهدی اصغری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹