مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی اصغری

سمت: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

مدرک تحصیلی: PhD / مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :290

 

Avatar

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: دکتر مهدی اصغریکمیته تحقیقات دانشجوییدانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۰۰