مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۵۷۱۶

نام و نام خانوادگی: دکتر صادق صمدی

سمت: مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : Ph.D بهداشت حرفه ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :290

Avatar

 

برنامه هفتگی

ایام هفته 8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه کارآموزی کارآموزی تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا-آزمایشگاه تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا-آزمایشگاه
یکشنبه سم شناسی - آزمایشگاه گروه 1 سم شناسی - آزمایشگاه گروه 2 مشاوره مشاوره
دوشنبه تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا تحقیق و مطالعه کارآموزی کارآموزی
سه شنبه تحقیق و مطالعه سم شناسی تئوری تحقیق و مطالعه مشاوره
چهارشنبه تحقیق و مطالعه کارآموزی مشاوره -

 

اهداف آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

  • دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن در مراکز ایمنی و بهداشت حرف ای صنایع و کارخانجات به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت صنعتی و همچنین در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان بازرس بهداشت حرفه ای انجام وظیفه می نمایند.

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹