مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدیرگروه محترم مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر فرهاد قمری

مدرک تحصیلی : Ph.D  بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی 

چارت درسی مهندسی بهداشت حرفه ای (پیوسته )

 

چارت درسی مهندسی بهداشت حرفه ای (ناپیوسته )

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای


سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای
برنامه درسی رشته بهداشت حرفه ای (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به تفکیک ورودی های هر نیمسال)

سامانه طرح درس اساتید

 

فرم خام طرح درس

گروه بهداشت حرفه ای 

دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن در مراکز ایمنی و بهداشت حرف ای صنایع و کارخانجات به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت صنعتی و همچنین در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان بازرس بهداشت حرفه ای انجام وظیفه می نمایند.

تجهیرات آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۳۲۲