مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۶۳۱۹
  

نام و نام خانوادگی: دکتر صادق صمدی

سمت: مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : Ph.D بهداشت حرفه ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :290

پست الکترونیک: samsad69@gmail.com

دانلود cv

Avatar

اهداف آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

  • دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن در مراکز ایمنی و بهداشت حرف ای صنایع و کارخانجات به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت صنعتی و همچنین در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان بازرس بهداشت حرفه ای انجام وظیفه می نمایند.

 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۹