اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی آزمون EDO

تعداد بازدید:۳۹

سرکار خانم دکتر مریم زمانیان

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی

جناب آقای دکتر محسن شمسی

جناب آقای دکتر حامد جعفری

سرکار خانم محبیان

 

کلید واژه ها: دکتر مریم زمانیان دکتر محسن شمسی دکتر نسرین روزبهانی دکتر حامد جعفری

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹