مدیر گروه بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شمسی

سمت: مدیر گروه بهداشت عمومی

تحصیلات: دکتری آموزش بهداشت 

پست الکترونیک: dr.shamsi@arakmu.ac.ir

تلفن تماس: 33684615-086

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۷۰