تحصیلات تکمیلی

 

 

     کارشناسی ارشد   

  فرآیندها  

   فرآیند تصویب پروپوزال پایان نامه ارشد

pdf

   فرآیند دفاع از پایان نامه ارشد

pdf

فرم ها

   فرم ارزشیابی عنوان پروپوزال (پیش پروپوزال)

word

   فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

word

   فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه

word

   فرم درخواست دفاع از پایان نامه ارشد

word

   فرم تحویل پایان نامه ارشد

pdf

راهنما  

  راهنمای ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد

فایل Zip

   راهنمای نگارش پایان نامه

pdf

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۶۸