مدیر گروه تغذیه

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

سمت: مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی: Ph.D تغذیه

س مستقیم :33684615

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۶۲