مدیر گروه تغذیه

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

سمت: مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی: Ph.D علوم تغذیه

تلفن مستقیم :33684615

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۲۸