مدیر گروه تغذیه

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

سمت: مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی: Ph.D علوم تغذیه

تلفن مستقیم :33684615

Avatar

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: تغذیهگروهدانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۱۸