مدیر گروه تغذیه

تعداد بازدید:۲۷۳۴

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

سمت: مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی: Ph.D علوم تغذیه

تلفن مستقیم :33684615

Avatar

شرح وظایف

  •  

کلید واژه ها: تغذیه گروه دانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸