مصوبات شورا پژوهشی

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

 

1- جهت صرفه جویی در کاغذ و کاهش حجم پرونده های پژوهشی، کلیه پروپوزال های تحقیقاتی باید به صورت دو رو (پشت و رو) پرینت گرفته شوند. در خصوص متن پایان نامه ها و گزارش های نهایی تحقیق نیز از صفحه بسم ا... یا واژه فارسی معادل آن تا صفحه سپاسگزاری، به صورت یک رو و از صفحه فهرست تا پایان به صورت دو رو چاپ شود. در اینصورت در هر صفحه حاشیه راست، چپ، بالا و پایین به ترتیب برابر با 3، 3، 5/2 و 3 سانتیمتر باشد.

2- جهت تسویه حساب پژوهشی دانشجویان، تحویل تنها دو نسخه از پایان نامه و دو عدد CD حاوی یک فایل با فرمت PDF و یک فایل با فرمت Word مربوط به آخرین اصلاحیه پایان نامه، به کتابخانه مرکزی و تحویل یک نسخه از پایان نامه و CD حاوی یک فایل با فرمت PDF و یک فایل با فرمت Word مربوط به آخرین اصلاحیه پایان نامه، به آموزش دانشگاه کافیست و دانشکده ها تنها مجاز به گرفتن نسخه پایان نامه به صورت CD می باشند.

 3- از این پس نظارت بر طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های پیمانی، توسط کمیته نظارت معاونت تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد. در خصوص این طرح ها، ارائه کلیه فاکتور های مربوط به مواد مصرفی در زمان تسویه حساب الزامی است.   

4- جهت پرداخت حق التشویق مقالاتی که نویسنده مسئول آن وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد علاوه بر آدرس دانشگاه، ذکر ایمیل آکادمیک در مقاله، به نحوی که در زیر پورتال معاونت تحقیقات و فناوری آمده است، ضروری است.

5- در فرم حق التشویق مقالات منتج از طرح تحقیقاتی، ذکر دقیق عنوان طرح و نام تمامی مجریان و همکاران و برای مقالات منتج از پایان نامه، ذکر دقیق عنوان پایان نامه و نام اساتید راهنما و مشاور و دانشجویان ضروری می باشد.

6- از آنجائیکه تصویب طرح ها و پایان نامه ها، با موضوع خارج از اولویت ها و نقشه پژوهشی ترسیم شده دانشگاه، دارای نمره منفی برای معاونت تحقیقات و فناوری می باشد و رتبه و بودجه آنرا متاثر می سازد از این پس، ذکر شماره اولویت گروه مربوطه در صفحه اول پروپوزال طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها الزامی است. پروپوزال هایی که با موضوعی خارج از اولویت های مذکور ارائه شوند تنها در صورت صلاحدید شورای پژوهشی دانشگاه قابل اجرا خواهند بود.  

7- با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مسئول محترم حراست دانشگاه، فعالیت پژوهشی تمام افرادی که وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اراک ندارند و در قالب کارشناس و یا جهت گذراندن پایان نامه در دانشگاه مشغول فعالیت هستند و یا از این پس قصد ورود به این حوزه را دارند، منوط به اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری است. جبران خسارات وارده به حقوق دانشگاه، ناشی از نادیده گرفتن این موضوع بر عهده اعضای هیات علمی دخیل در آن خواهد بود.    

8- با توجه به شرح وظایف گسترده ی کارشناسان محترم حوزه پژوهش (کارشناسان معاونت، کتابخانه، دفتر مجلات، مراکز تحقیقاتی و سایر واحد های اقماری) و لزوم ارائه خدمات مناسب به تمامی اعضای هیات علمی و دانشجویان، این افراد نمی توانند به عنوان مجری اول در انجام طرح های تحقیقاتی شرکت نمایند.   

9- با توجه به هماهنگی بعمل آمده، از این پس موش های سوری و رت های مورد نیاز در تحقیقات و غذای آنها بصورت رایگان در اختیار محققین محترم قرار خواهد گرفت. لذا در پروپوزال طرح ها و پایان نامه ها تنها ذکر تعداد این حیوانات و میزان غذای مورد نیاز کافی است و لزومی به ذکر هزینه آنها نیست. 

10- از نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93، بررسی پروپوزال ارائه شده توسط دانشجویان در قالب پایان نامه یا طرح تحقیقاتی، منوط به ارائه گواهی مبنی بر گذراندن روش تحقیق و تسویه حساب پژوهشی، منوط به ارائه گواهی مبنی بر گذراندن دوره مقاله نویسی خواهد بود. 

11- حداکثر هزینه قابل پرداخت برای تایپ و تکثیر پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی یک میلیون ریال، آژانس درون شهری یک میلیون ریال و آژانس برون شهری دو میلیون ریال می باشد. حداکثر هزینه قابل پرداخت برای تجزیه و تحلیل آماری طرح های تحقیقاتی 40 ساعت و برای پایان نامه های دانشجویی یک میلیون و پانصد هزار ریال است. در خصوص طرحهای تحقیقاتی اعضای محترم هیئت علمی سقف نگارش گزارش نهایی 50 ساعت و سقف نگارش پروپوزال 30 ساعت می باشد. سقف هزینه  قابل پرداخت برای شرکت دانشجویان در کارگاهها پنج میلیون ریال است.

12- هزینه پرسنلی طرح های تحقیقاتی بر اساس جدول زیر محاسبه گردد:

پژوهشگر

حق الزحمه در ساعت

هیات علمی

یک شصتم حقوق و مزایا (ردیف اول و دوم حکم حقوقی)

پزشک عمومی و دستیاران تخصصی

50000 ریال

کارشناس ارشد

40000 ریال

کارشناس

30000 ریال

دانشجو

10000 ریال

  1. لازم به ذکر است جهت جمع آوری داده ها و ورود آنها به نرم افزار در پایان نامه های دانشجویی، هزینه ای به دانشجو تعلق نمی گیرد.
  2. در خصوص مواد مصرفی باید دقیقا مقدار مورد نیاز، نام شرکت تولید کننده و کشور سازنده و هزینه مواد ذکر گردد.
  3. در صورتیکه در طرحهای تحقیقاتی چند نفر مشارکت دارند باید در جدول هزینه ها، نام هر نفر به تفکیک و با ذکر ساعات انجام کار ذکر گردد.

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۳۵