گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده های بهداشت و توانبخشی در  سال 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد: 

1- خرید و ثبت 219 نسخه کتاب فارسی  سال 1398

2- خرید و ثبت 11 نسخه کتاب لاتین  سال 1398

3- دریافت 23 پایان نامه و سمینار و ثبت آن در نرم افزار کتابخانه 

 4- وجین منابع کتابخانه در تابستان 1398

5- تنظیم و بازسازی پورتال کتابخانه دانشکده مطابق چک لیست معاونت تحقیقات وزرات بهداشت 

وضعیت امانت:

آمار امانت و بازگشت در  سال 1398

ن‍وع‌ م‍درک‌

ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌

ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

3133

3343

ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌

161

177

کلید واژه ها: عملکردگزارش

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۵۱