تماس با ما (کتابخانه)

ساعت کار:  مخزن کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 15:10 سالن مطالعه ها از ساعت 7:30 تا 17 عصر 

آدرس پستی:  اراک،  شهرک مصطفی خمینی - کوی گلستان - ساختمان شماره 2  - ساختمان دانشکده های بهداشت و توانبخشی - طبقه دوم - کتابخانه

  کدپستی  6851438181  تلفن:   8 - 33662024-086      داخلی : 247     دورنگار:  33686443 - 086

پست الکترونیک کتابخانه:    library.schoolhealth@arakmu.ac.ir 

 

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۹۳