آئین نامه انضباطی

  پوشش در دانشگاه

      - پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه ( کلاسها ، سفرهای مطالعاتی ، اردو ، سلف ، داخل سرویسها و...) لباس

    1 -1-1-  لباس‌ها همواره باید ساده و آراسته ، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌های  سایر محیط‌ها نظیر جشنها ، محیط ها ، تفریحی ورزشی ، استراحت و ... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد .

1-1-2-  رنگ لباس‌ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.     

1-1-3-  لباس‌های مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباس‌های غیر مجاز نباشد. 
 

1-2-کفش و جوراب

1-2-1 کفش‌ها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد .

1-2-2- کفش‌های صندل و دمپایی: پاشنه های خیلی بلند ( بالای 5 سانتی متر ) ، پوتین‌های بلند ( تا زانو ) در صورتی که با شلوارک پوشیده شود و کفش هایی که در مهمانی‌ها و مجالس ویژه استفاده می‌گردد، نباید پوشیده شود.

1-2-3- پوشیدن جوراب در محیط های آموزشی لازم می باشد.

-2-4- رنگ جورابها و کفش ها باید متعادل بوده ، تند و زننده نباشد.

1-3- جواهرات و زیور آلات

جواهرات و زیور آلات مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز ( مانند حلقه ازدواج ، ساعت و ...) باشد.

1-4-   مواد معطر  :   استفاده از مواد معطر ملایم مجاز است.

1-5-   آرایش و ترکیب ظاهری 

1-5-1- بهداشت و پاکیزگی فردی شرط لازم برای دانشجویان می باشد.

1-5-2- آرایش‌هایی که جنبه زیبایی،جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع می باشد.( مثل استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران )

1-5-3- طول ناخن ها باید مناسب باشد . استفاده از لاک ، ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع می باشد.

1-5-4- آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.

 

2 - پوشش مختص بخش های بالینی و آزمایشگاهی و کارآموزی
 

2-1- پوشیدن لباس فرم در بخش های بالینی و حرفه ای ضروری و لازم می باشد.

2-2- پوشیدن لباس های فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمی باشد.

2-3- ضخامت لباس های فرم باید به گونه ای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوه نمایی ننماید.( از پوشیدن لباس زیربه تنهایی و یا لباس های رکابی و حلقه ای که قسمتی از بدن مشخص می شود باید خودداری گردد.)

2-4- لباس ها باید تمیز و مرتب باشد ، بالاخص لباس هایی که در محیط بیمارستان و یا ....  استفاده  می گردد.

2-5- پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب ، کفش با پاشنه مناسب لازم و ضروری است.

2-6- استفاده جواهرات و زیور آلات در محیط های بالینی ، کار آموزی و کارورزی می بایست از مصادیق جواهرات و زیور آلات مجاز باشد.

-7- استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخش های بالینی ممنوع می باشد.2

2-8- استفاده از آرایش صورت و بلندی ناخن ها در بخش های بالینی و تشخیص ممنوع می باشد.

 

ماده 2- مصادیق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و ... ( غیر مجاز)

1-     مصادیق غیر مجاز برای دختران

1-1-  استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می باشد.

1 -2-   نپوشاندن کامل موی سر ، گردن ، سینه و هر جای دیگر بدن جز صورت و دستها تا مچ ( مانند استفاده از روسری های 

نازک و کوتاه ، استفاده از جوراب نازک و ...)

 
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۸۳