پذیرش نونه

دربخش پذیرش نمونه، نمونه های ارسالی از مراکز مجاز به ارسال نمونه، تحویل گرفته شده و با رعایت حداقل تعداد نمونه مورد نیاز و بررسی شرایط صحیح ارسال نمونه توسط  نمونه بردار، کد گذاری و ثبت در دفاتر جداگانه انجام می شود و نمونه ها به همراه برگه ثبت نتایج آزمونها که در آن نوع آزمونها و کد نمونه ها درج شده به بخش های مربوطه ارسال میگردند.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۹۷