کمیته آموزش

کمیته آموزش

کمیته آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته آموزشی آزمایشگاهکنترل مواد خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتیبا هدف شناسایی نیازهای آموزشی و مشخص کردن نحوه انجام و کنترل فعالیت های آموزشی آزمایشگاه به منظور ارتقاء و به روز نگه داشتن سطح دانش تخصصی و علمی پرسنل، از اردیبهشت ماه سال 1388 به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است و در این راستا موارد زیر به عنوان اهداف اصلی کمیته آموزشی  در نظر گرفته شده است  :

 

 

 

 

 

1- اعزام کارشناسان آزمایشگاه به دوره ها و کارگاه های آموزشی موسسات آموزشی

 

2- اعزام کارشناسان آزمایشگاه به همایش ها و سمینارهای تخصصی داخلی

  •  
  •  
  •  

6- هماهنگی و همکاری جهت  انجام کارآموزی و بازدید دانشجویان رشته های مرتبط با آزمایشگاه موادغذایی

7- آموزش  مسئولین فنی کارخانجات  مواد غذایی آرایشی  وبهداشتی

8- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای کارشناسان دارویی و نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو

9- هماهنگی جهت شرکت کلیه پرسنل آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در دوره های آموزشی ضمن خدمت

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۶۱