کمیته فنی

کمیته فنی

کمیته فنی آزمایشگاه کنترل به منظور رسیدگی به مسائل مربوط یه تجهیزات آزمایشگاهی اعم از خرید، تعمیر و نگهداری و امور مربوط به کالیبراسیون با حضور مسئولین فنی بخش های آزمایشگاه، مسئول تضمین کیفیت و مسئول آزمایشگاه تشکیل شده است.

در این راستا کمیته فنی با شناسایی نیازهای آزمایشگاه و بررسی های فنی لازم از جمله مدل ،مارک و توانایی های دستگاه اقدام به خرید دستگاه  مورد نیاز می نماید.
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۳۸