ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو ۱۷۰۲۵
   استاندارد ایزو  17025   
 
استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می‌باشند.  این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپاییEN45001 بوده و اکنون جایگزین هر دوی آنها شده است. 
مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند، باید این استاندارد را به عنوان مبنای تایید صلاحیت خود قرار دهند. در صورتی که آزمایشگاه‌ها الزامات استاندارد ایزو 17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت‌نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشور های استفاده کننده از این استاندارد هستند، تایید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌های اجرایی کمک می‌کند. 
مسؤولیت هر آزمایشگاه این است که فعالیت‌های آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت شود و خواسته‌های مشتریان و مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاه‌ها را به رسمیت می‌شناسند نیز برآورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزمات مدیریتی و الزامات فنی می‌باشد. برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس ایزو 17025 است.

 
خط مشی کیفیت
آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با کارکنان متخصص و با تجربه، دستیابی به بالاترین سطح رضایت مشتریان و سرآمدی حرفه ای را از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 17025 و بهبود مستمر آن با به کارگیری رویه های حرفه ای ممتاز و تضمین اعتماد به مهارت و صحت عملکرد، بی طرفی کارکنان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان دنبال می نماید.
 
 
  اهداف و ارزشهای کلی مدیریت آزمایشگاه در این راستا عبارتند از:
 
 
 1- آموزشهای مستمر به منظور ارتقاء کیفیت فنی وعلمی کارکنان
 
 
2- افزایش رضایت مشتریان با ارایه خدمات آزمایشگاهی با کیفیتی فراتر از انتظار مشتریان 
3- ارائه نتایج آزمون با بالاترین سطح اعتمادپذیری
4- بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت
کلیه پرسنل آزمایشگاه موظفند در جهت دستیابی به اهداف کیفی و تامین نیازمندیهای این استاندارد و اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تمامی مساعی خود را بکار گیرند و مدیر کیفیت موظف است از اجرا و استقرار و حفظ سیستم ISO/IEC 17025 اطمینان حاصل نماید
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۵۰