اخبار اصلی - آرشیو

جلسه هم اندیشی گالری

جلسه هم اندیشی روسای پیشین مرکز بهداشت با رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک پیرامون کنترل ومبارزه با ویروس کرونا

ادامه مطلب
تقدیر

تقدیراز مجموعه مرکز بهداشت

تقدیر از مدیریت وپرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک ،اطلاع رسانی ،آموزش وفعالیتهای پیشگیرانه در خصوص انتشار ویروس کرونا توسط مجموعه حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

ادامه مطلب