اخبار اصلی - آرشیو

کلاس آموزشی تیم سلامت

برگزاری کلاس آموزشی تیم سلامت گالری

تیم جدید سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷به مدت ۵روز کاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک توسط واحد های ستادی مورد آموزش قرار می گیرند

ادامه مطلب
بازدید

بازدید از کتابخانه مرکزی شهر

در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷رئیس مرکزبهداشت شهرستان اراک به همراه تعدادی از پرسنل ستادی این مرکز از کتابخانه مرکزی شهر بازدید کردند وبه صورت افتخاری عضور کتابخانه شدند.

ادامه مطلب
تفاهم نامه با حوزه علمیه

تفاهم نامه با حوزه علمیه

در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۷جلسه مشترک بین مرکز بهداشت شهرستان اراک ومدیریت خدمات حوزه های استان مرکزی برگزار شد جلسه که در ادامه امضائ تفاهم نامه همکاریهای بین بخشی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به امضاءرسیده است.

ادامه مطلب
بازدید

باز دید از مرکز بهداشت شهرستان قم گالری

طی باز دید به عمل آمده از مرکز بهداشت شهرستان قم مورخ ۱/۱۲/۹۷ ریاست مرکز بهداشت شهرستان اراک به همراه کارشناسان مسئول واحدهای اجرایی .از مرکز بهداشت ومراکز خدمات جامع سلامت شهرستان قم طی باز دید محیطی در خصوص روند فعالیتها ی واحدهای مختلف هر دومرکز بهداشت با حضور کارشناسان اجرایی اراک وقم تبادل نظر صورت گرفت

ادامه مطلب