اخبار اصلی - آرشیو

بازدید از پروژه پایگاه سلامت مرزیجران

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از پروژه پایگاه سلامت مرزیجران گالری

حسینی از پروژه در حال ساخت پایگاه سلامت مرزیجران بازدید بعمل آورد و نحوه مراحل ساخت و میزان پیشرفت آن طی هفته های اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب
بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت مشهد الکوبه

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت مشهد الکوبه

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت مشهد الکوبه ،در این بازدید شاخص های فشار خون و دیابت مورد بررسی قرار گرفت و تاکید بر ارائه خدمات هر چه بیشتر و مطلوب تری به مردم روستا شد

ادامه مطلب
بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ساروق

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ساروق گالری

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ساروق ،حسینی با بررسی شرایط داروخانه در این مرکز تامین به موقع دارو های مورد نیاز مردم را یکی از شروط لازم و ضروری دارو خانه دانست

ادامه مطلب
بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت جیریا

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت جیریا گالری

بازدید رئیس مرکز و مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت جیریا ،رییس مرکز بهداشت در این بازدید نحوه ارائه خدمات به مراجعین بررسی کرد و توصیه به انجام دهگردشی ها بطور مرتب و منظم داشت

ادامه مطلب
تغذیه سالمندان

برگزاری جلسه آموزشی تغذیه سالمندان جهت مراقبین سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

برگزاری جلسه آموزشی تغذیه سالمندان جهت مراقبین سلامت در مارکز خدمات جامع سلامت شهری و پایگاه های سلامت در مورخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ در سالن کنفران مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک

برگزاری کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

برگزاری کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک و کلیه کارشناس مسولان ستادی در مورخ ۱۸ مرداد ماه سالن کنفراس این مرکز

ادامه مطلب
جلسه آموزشی سلامت زائرین در مراسم پیاده روی اربعین

برگزاری جلسه آموزشی سلامت زائرین در مراسم پیاده روی اربعین ویژه موکب داران و مسولین کاروان ها گالری

برگزاری جلسه آموزشی باموضوع سلامت زائرین در مراسم پیاده روی اربعین ویژه موکب داران و مسولین کاروان ها با واحد های مرتبط مرکز بهداشت شهرستان اراک در مورخ ۱۶ مرداد۱۴۰۲ سالن کنفرانس این مرکز

ادامه مطلب
آموزش رابطین سلامت ادارات

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات گالری

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات با موضوعات هپاتیت ، دفاتر سلامت، تشریح برنامه پزشک خانواده و تغذیه با شیر مادر ، در مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
هتل های شمال و مشهد

سهمیه شهریور هتل های شمال و مشهد

تاریخ های ویژه ی ذیل جهت ثبت نام سفر اولی ها(کسانی که در طول سنوات گذشته از خدمات سفرها استفاده نکرده اند)در روز یکشنبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح بدون محدودیت باز شده و به مدت ۲۴ ساعت فعال می باشد

ادامه مطلب