اخبار اصلی - آرشیو

آشنایی با مسکنها ایبوپروفن

آشنایی با مسکنها

یک گروه از داروها به نام داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی وجود دارند که دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب هستند و فاقد کورتون(کورتیکواستروئید) می باشند. ایبوپروفن به این دسته دارویی تعلق دارد.

ادامه مطلب