اخبار اصلی - آرشیو

(حرف و گفت)

پویش حرف و گفت گالری

(حرف و گفت) در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و آسیب های اجتماعی  جهت اجرای پویش در سطح شهرستان و مراکز جامع خدمات سلامت تابعه از یکم تا هفتم آذرماه هماهنگی شده و فعالیتهای مرتبط اجرا می گردد.  محتوای اموزشی فایل پی دی اف "راهنمای مختصر هم بگوییم، هم بشنویم

ادامه مطلب