اخبار اصلی - آرشیو

کارگاه چالش های شیر دهی و توانمندی در مراقبت از نوزاد نارس

برگزاری کارگاه چالش های شیر دهی و توانمندی در مراقبت از نوزاد نارس گالری

برگزاری کار گاه چالش های شیر دهی و توانمندی در مراقبت از نوزاد نارس جهت کارشناسان مامای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای طی دو روز در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
جلسه بررسی شاخص های واحد سلامت روان

برگزاری جلسه بررسی شاخص های واحد سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای گالری

برگزاری جلسه بررسی شاخص های واحد سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای با حضور معاون مرکز بهداشت شهرستان اراک و کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای

ادامه مطلب
کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری

برگزاری کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری گالری

برگزاری کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری همزمان از طریق وبینار با شهرستان ها ، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
ا راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک از راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه

همانطور که میدانید هدف هر آزمایشگاه اخذ نتیجه صحیح و اندازه گیری دقیق نمونه های آزمایشگاهی است و برای رسیدن به این امر باید میزان و نوع تغییرات غیر استانداری که در ابزار و تجهیزات صورت می گیرد شناسایی شده و خطاهای آزمایشگاه به حداقل ممکن برسد.

ادامه مطلب
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت گالری

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک مرکزخدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

ادامه مطلب
کارگاه کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و ارزیابی سیستم های تهویه خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار و ارزیابی سیستم های تهویه گالری

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت : کارگاه آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار به مدت چهار روز جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع اراک و شهرستانهای استان برگزار گردید.

ادامه مطلب
افتتاح پروژه بهداشتی همزمان با ایام الله دهه فجر

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از افتتاح ۲پروژه بهداشتی همزمان با ایام الله دهه فجر در اراک خبر داد.

سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از افتتاح ۲پروژه بهداشتی همزمان با ایام الله دهه فجر در اراک خبر داد.: این پروژه‌ها شامل افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهری و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مشهد میقان می‌شوند .

ادامه مطلب
جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین گالری

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین جهت ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای در مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
تهیه و راه اندازی دستگاه Na ، K در آزمایشگاه ستاد

راه اندازی و نصب دستگاه پیشرفته اندازه گیری الکترولیت های خون Na ، K و کلر گالری

این دستگاه پیشرفته که الکترولیت های خون Na ، K و کلر را اندازه گیری می کند در آزمایشگاه تشخیص طبی ستاد این مرکز نصب و راه اندازی شد.

ادامه مطلب