اخبار اصلی - آرشیو

تجلیل از بازنشستگان

مورخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ مراسم باز نشستگی همکاران باز نشسته سالهای ۱۳۹۶ لغایت خرداد ماه ۱۳۹۹ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان اراک با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی با حضور رئیس مرکز بهداشت و برخی کارشناس مسئولان واحد ها جهت قدر دانی از تلاشهای این عزیزان برگزار شد.

ادامه مطلب