اخبار اصلی - آرشیو

تقدیر

تقدیر از مراکز .با آمار بالا در بسیج ملی کنترل فشار خون گالری

تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ورئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و همراهان از مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت که در بسیج ملی کنترل فشار خون آمار بالاتری نسبت به مراکز دیگر داشته اند

ادامه مطلب
پیاده روی سازمانی

پیاده روی سازمانی گالری

پیادره روی سازمانی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان اراک در راستای خود مراقبتی سازمانی ونشاط اجتماعی در پارک امیر کبیر اراک مورخ ۲۰/۴/۹۸ برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید

بازدید از پایگاه سلامت

دکتر نظری معاون بهداشتی به همراه معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی، رئیس مرکز بهداشت اراک، مدیر شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان، رئیس گروه بیماری های واگیر ، رئیس گروه بیماری های غیر واگیر و مسوول روابط عمومی معاونت بهداشتی از پایگاه سلامت کوثر بازدید و از زحمات همکاران پایگاه به پاس همکاری شبانه روزی در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون با اهداء لوح و گل تقدیر و تشکر کرد .

ادامه مطلب
بازدید

باز دید از پایگاه سلامت

دکتر نظری معاون بهداشتی به همراه معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی، رئیس مرکز بهداشت اراک، مدیر شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان، رئیس گروه بیماری های واگیر ، رئیس گروه بیماری های غیر واگیر و مسوول روابط عمومی معاونت بهداشتی از پایگاه سلامت رودکی ۲ بازدید و از زحمات همکاران پایگاه به پاس همکاری شبانه روزی در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون با اهداء لوح و گل تقدیر و تشکر کرد

ادامه مطلب