اخبار اصلی - آرشیو

جلسه هماهنگی با پزشکان مراکز

برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای گالری

برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای جهت انجام نمونه گیری و رپید تست از افراد مشکوک و در تماس با فرد کرونای (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ) در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

برگزاری جلسه هماهنگی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گالری

برگزاری جلسه هماهنگی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دکتر سعید محمد دوست مسئول و کارشناس گسترش شبکه و ناظر طرح شهید سلیمانی مرکز بهداشت شهرستان اراک با مسئولان سپاه و بسیج اراک

ادامه مطلب
جلسه دکتر سعید محمد دوست با مدیر بهزیستی شهرستان اراک

برگزاری جلسه دکتر سعید محمد دوست مسئول مرکز بهداشت شهرستان اراک با مدیر بهزیستی شهرستان اراک گالری

جلسه دکتر سعید محمد دوست مسئول مرکز بهداشت شهرستان اراک با مدیر و کارشناسان بهزیستی شهرستان اراک در خصوص طرح آمبلیوپی ( تنبلی چشم )

ادامه مطلب