اخبار اصلی - آرشیو

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

بازدید رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی گالری

بازدید و نظارت مهندس سید شهریار حسینی رئیس مرکز و مهندس میری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک از اصناف و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبازره با کرونا

ادامه مطلب