اخبار اصلی - آرشیو

برنامه سلامت نوروزی

آغاز برنامه سلامت نوروزی گالری

آغاز برنامه سلامت نوروزی حوزه استحفاظی مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور ریاست و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با همکاری دستگاه های مرتبط از مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵

ادامه مطلب
حوزه مواد غذایی، تخلف زیادی دارد

رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: متاسفانه در حوزه مواد غذایی تخلفات بسیار زیادی رخ می دهد.

سید شهریار حسینی بیان کرد: در این حوزه، گذشتن تاریخ مصرف، نگهداری نامناسب مواد غذایی در انبارهای غیراستاندارد، مخدوش کردن هولوگرام، تاریخ انقضاء و تولید و چندین و چند تخلف دیگر از مهمترین تخلفات این حوزه است.

ادامه مطلب