اخبار اصلی - آرشیو

دُز یادآور خود را دریافت نمایید

با مراجعه به مراکز واکسیناسیون دُز یادآور خود را دریافت نمایید

رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: علاوه بر مرکز تجمیعی ساعی کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهر اراک و پایگاه های سلامت از روز دوشنبه مورخ ۲۰ تیرماه آماده تزریق واکسن به مراجعه کنندگان می باشند.

ادامه مطلب