اخبار اصلی - آرشیو

عفاف وحجاب

کمیته عفاف وحجاب گالری

مورخ ۳۱/۶/۹۸ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک کمیته عفاف وحجاب این مرکز باحضور رئیس مرکز بهداشت ،معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ،معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه واعضای کمیته برگزار شد.

ادامه مطلب
برپایی مجلس عزای حسینی

برپایی نماز جماعت ومراسم عزاداری در سالن اجتماعات گالری

مورخ ۱۶ شهریور ماه برپایی نماز جماعت ومراسم عزاداری در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان اراک باحضور فرماندار شهرستان اراک ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،رئیس وپرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک ودیگر میهمانان برگزار شد.

ادامه مطلب
معدوم سازی

بار گیری ومعدوم سازی مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته گالری

با هماهنگی انجام شده توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک با مقام قضایی ۲ونیم تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که توسط همکاران بهداشت محیط از مراکز عرضه مواد غذایی جمع آوری شده بود در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ به محل دفن ذباله جهت معدوم سازی منتقل شد

ادامه مطلب