اخبار اصلی - آرشیو

جشنواره ملی مشارکتهای اجتماعی سلامت

اولین جشنواره ملی مشارکتهای اجتماعی سلامت

 در راستای اشاعه فرهنگ خیر در جامعه، بهره گیری صحیح از کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی و هدایت آن­ها به سوی اولویت‌های ملی و استانی حوزه‌ی سلامت، ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی نهادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی در بهبود جایگاه نظام سلامت کشور و نیز توسعه خدمات سلامت  با استفاده از ظرفیت داوطلبان

ادامه مطلب
تجهیز و آماده سازی مرکز اقناع سازی امیرکبیر

افتتاح مرکز اقناع سازی امیرکبیر گالری

افتتاح مرکز اقناع سازی واکسیناسیون کرونا مرکز بهداشت شهرستان اراک با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۳ و از ساعت ۱۵ الی  ۱۷ کار کار اقناع سازی و واکسیناسیون این افرادی که هنوز نوبت اول واکسن خود را در یافت نکرده اند در مکان انجام می شود.

ادامه مطلب