اخبار اصلی - آرشیو

جمع آوری قلیان از سفره خانه

جمع آوری قلیان از سفره خانه ها و پلمب این واحد ها با مشارکت پلیس گالری

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نیروهای پلیس سفرخانه های حسین آباد

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد دوست

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت و همچنین نماینده اماکن از اصناف و باشگاه های ورزشی

ادامه مطلب
راه اندازی مجدد نقاهتگاه کرونایی

راه اندازی مجدد نقاهتگاه کرونایی

رییس بسیج جامعه پزشکی استان مرکزی و رییس مرکز بهداشت شهر اراک از ساماندهی سالن ورزشی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی اراک به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونا خبر داد.

ادامه مطلب
بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹

بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ گالری

بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو شورای مشورتی علمی وزارت بهداشت و تیم همراه ، دکتر جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، دکتر محمد دوست رئیس مرکز و مهندس میری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته ارسطو ، ترمینال مسافربری و رآهن اراک

ادامه مطلب
معدوم سازی

معدوم سازی اقلام جمع آوری شده گالری

معدوم سازی اقلام جمع آوری شده ازسفره خانه ها و اماکن و تهیه و توزیع مواد غذایی طی بازدید های انجام شده کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت سالمندان

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت سالمندان گالری

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت سالمندان مراکز خیره نگهداری ابراهیم آباد و حاجی آباد با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک دکتر سعید محمد دوست

ادامه مطلب
آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ گالری

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته زینب کبری (س) ، ولیعصر (عج) و ارسطو

ادامه مطلب
بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول امور اداری جناب آقای تاج آبادی گالری

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول امور اداری جناب آقای تاج آبادی از مرکز خدمات جامع سلامت گوار درآغاز سال نو

ادامه مطلب